DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Osobnost NNO za rok 2019

Osobnosti neziskového sektoru byly nominoványimage

Obce a neziskové organizace zaslaly nominace do ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2019. Přehled nominovaných a odkazy soubory s textem nominace jsou uvedeny v tabulce. O vítězi rozhodnou členové Asociace nestátních neziskových organizací a členové Výboru pro nevládní organizace a neziskových sektor Zastupitelstva Zlínského kraje.

Jméno Důvod nominace
Dlabaja Tomáš

27 let aktivní činnosti v Sahadža józe, nezištnost, dobrovolnost a ochota pomáhat druhým. Více ZDE.

Doleželová Jaroslava

20 let aktivní činnosti v ČČK, dobrovolnost, nezištnost, ochota pomoci druhým. Více  ZDE

Mgr. Chytilová Lenka, Dis Je dlouholetou členkou Klubu UNESCO Kroměříž, aktivně se podílí na přípravě kulturních akcí... Více ZDE a ZDE
Mikešová Eva Je důležitou členkou Klubu Světlov a Muzejního spolku Aloise Jaška... Více ZDE
Petrů Marie, DiS. Ochrana přírody a environmentální výchova jsou jejím životním posláním. Má dar lidi spojovat a inspirovat je ke vzájemnému naslouchání a spolupráci... Více ZDE.
Podzimková Věra Je dobrovolník tělem i duší celý svůj život. Jak ve svém profesním životě, tak v životě občanském. Její nasazení pro potřebné nezná hranice... Více ZDE.
Mgr. Skalková Marie Je nejenom sbormystryní Pěveckého sdružení Valašských učitelek, ale zajišťuje i jeho propagaci... Více ZDE.
Strouhalová Hana Pracuje jako dobrovolnice a předsedkyně Samari z.s. Patří k nejhodnějším a nejobětavějším lidem... Více ZDE.
Struhařová Eva Současně s funkcí předsedkyně zajišťuje i rekondiční pobyty... Více ZDE
Ing. Veselý Petr, PhD. Odevzdává stovky a stovky hodin svého času rozvoji mládeže v celém Zlínském kraji.... Více ZDE.

Hlasovací lístek je ke stažení ZDE. 

 

Vyhlášení ankety

„Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2019“

Vyhlašovatelem ankety je

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje,z.s.

 1. Nominovat mohou:

a) Kterákoli z neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji nebo pobočkou působící ve Zlínském kraji

b) Kterákoli obec Zlínského kraje
 

2. Oprávnění navrhovatelé mohou nominovat až tři žijící osobnosti působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji.

  • S nominací je nutné zaslat vyplněný formulář Nominace osobnosti
  •  Nelze navrhovat vítěze předchozích ročníků (toho, kdo se umístil na 1.-3. místě)

3.  Hodnotiteli jsou:

a) Výbor Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje.
b) Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor zastupitelstva Zlínského kraje

4.   Vítěz ankety bude současně nominován do ankety „Osobnost neziskového sektoru České republiky“ za rok 2020.

Formulář je ke stažení  na stránkách www.annozk.cz

Adresa doručení nominací:  poštou Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 (originál formuláře „Nominace…“) nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář „Nominace…“ s podpisem statutárního zástupce organizace)

Termín doručení nominací: do 28.2.2020 do 12:00 hodin

Další informace:              Helena Frkalová, tajemnice tel. 724 100 270,  e-mail: annozk@seznam.cz,

 

 

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s.

Třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, tel: 724100270

 e-mail: annozk@seznam.cz, www.annozk.cz

IČ: 751 44 778, č. ú. : 2001264795/2010