Výbor ANNO ZK

 

Pravidelné setkávání Výboru ANNO ZK z.s.


Setkání Výboru ANNO ZK se koná každý měsíc. Zaměřuje se na řešení aktuálních témat, komunikaci 
s politickými představiteli Zlínského kraje a měst ve Zlínském kraji a na přípravu jednotlivých projektů a aktivit, jako jsou například vzdělávací semináře pro NNO. O setkáních výboru jsou vždy informováni členové ANNO ZK, každý, kdo chce, se může setkání výboru zúčastnit.


 

Fotografie ze setkání Výboru ANNO ZK z.s. 27.9.2018

                  

              


 


Členové Výboru ANNO ZK z.s. jsou:


 

Funkce Jméno Mateřská organizace e-mail telefon
Předseda Ing. Dan Žárský Diakonie CČE Vsetín vsetin@diakonie.cz 731 517 257
Místopředseda Bc. Petr Dubovský Aktino petr.dubovsky75@gmail.com 604 913 367
Tajemnice

Helena Frkalová

Zelené bydlení helena.frkalova@volny.cz 724 100 270
Členky Halina Bílková    Robinsonky    robinsonkyos@seznam.cz 775 709 400   
  Mgr.  Michaela Stýblová Oblastní spolek ČČK Zlín zlin@cervenykriz.eu 773 916 620
  Jarmila Ferusová SPCCH Zlín jarmilaferusova@seznam.cz 723 002 782
  PhDr. Dagmar Cruzová Středisko výchovné péče Kroměříž cruzova@volny.cz 732 572 287

  

image


​ 

                     

 

 


Výkonný Výbor ANNO ZK z.s. 27.9.2017


Společné focení ANNO ZK z.s. po zasedání VV ANNO ZK z.s. 27.9.2017 ve Parku Komenského, vedle ZK 204, sídla organizace.