DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Osobnost NNO Zlínského kraje za rok 2020

Osobnost NNO Zlínského kraje za rok 2020

 

Také v roce 2020 se v rámci Zlíského kraje podařilo najít řadu osobností, které si svou činností v neziskovém sektoru zasloužily nominaci na titul Osobnost neziskového sektrou. 

Do ankety zaslaly nominace obce a neziskové organizace. Přehled nominovaných a odkazy na soubory s textem nominace jsou uvedeny v tabulce.

O vítězi rozhodnou členové Asociace nestátních neziskových organizací a členové Výboru pro nevládní organizace a neziskových sektor Zastupitelstva Zlínského kraje.

Navrhované osobnosti jsou seřazeny v abecedním pořadí dle příjmení nominované/ho. 

Jméno

Důvod nominace

Blanka Ammann

Celoživotní přínos v oblasti podpory lidí s duševním onemocněním nejen po stránce odborné, ale především lidské. I s omezenými prostředky dokázala posouvat organizaci stále vpřed a udělat maximum pro její klienty.

Nominační dopis ZDE.

Ing. Jaroslav Bachner

Významný Holešovský hybatel na poli sportovním i kulturním. Kdo by neznal Bikemaraton Drásal, který J. Bachner zakládal a dodnes organizuje. Vlastní účastí v několika hudebních tělesech i organizací veřejných kulturních akcí se zapojuje do veřejného života v Holešově.

Nominační dopis ZDE.

Bc. Lenka Kostelná

Paní Kostelná je „pilířem“ organizace Diakonie Valašské Meziříčí. Je vzorem pro svou profesionalitu ve vztahu ke klientům i pracovníkům, spolehlivost, loajalitu ke kultuře organizace, pečlivost, a především pro své velké osobní nasazení. Paní Kostelná je výraznou osobností s vizí rozvoje sociálních a zdravotních služeb nejen v organizaci, ale také v rámci Města Valašského Meziříčí, Zlínského kraje a organizací poskytujících v regionu sociální služby.

Nominační dopis ZDE.

Mgr. Yvona Koutná

Od roku 2007 je předsedkyní spolku LÍSKA, z.s. Díky její činnosti vznikla ve Zlínském kraji síť středisek ekologické výchovy. Podařilo se jí pojem EVVO dostat do povědomí občanů, škol, veřejných institucí i politických představitelů. Odvádí obrovskou spoustu práce a zůstává skromnou osobností v pozadí.

Nominační dopis ZDE.

Ing. Zdeňka Kymlová

Dlouholetá cvičitelka v Parkinson klubu Zlín, svým přístupem k nemocným klientům organizace, nasazením a odborným rozhledem i lidskými kvalitami si vysloužila nominaci.

Nominační dopis ZDE.

JUDr. Zdeněk Novák

Z. Novák je jedním z nejvýznamnějších organizátorů hudebního života na Holešovsku, prostřednictvím festivalu Musica Holešov, Letní školy barokní hudby či festivalu Bluesový podzimek představuje špičkové umělce a tělesa klasické i jazzové hudby z ČR i ze světa.

Nominační dopis ZDE.

Ludmila Nováková

Svaz postižených civilizačními chorobami nominoval paní Novákovou pro její obětavost, vstřícnost a aktivitu ve spolku. Stejně tak pro její osobní kvality.

Nominační dopis ZDE.

Anna Novotná

Další nominací SPCCH je paní Novotná, která aktivně již 20 let pracuej v organizaci. Jako členka výboru Vertebra se stará o zajištění dárků jubilantům, pomáhá se zajištěním rekondičních a ozdravných pobytů a je pravou rukou předsedkyně spolku.

Nominační dopis ZDE.

Mgr. Milena Orságová

Paní Orságová dlouhodobě prokazuje obětavý zájem o potřeby seniorů a nejen těch, kteří navštěvují stacionář Zahrada. její aktivity přesahují náplň práce, organizuje aktivity a vzdělávání pro rodinné pečovatele. V době covidových omezení nastoupila do první linie a stala se dočasným aktivizačním pracovníkem na Domově Jabloňová a později pracovníkem v přímé péči.

Nominační dopis ZDE.

Mgr. Petr Osokin

Již deset let se věnuje trenérské činnosti, vybudoval stabilní sportovní oddíl, který dosáhl řady i mezinárodních úspěchů.

Nominační dopis ZDE.

Mgr. Jiří Ročák

Dlouholetý přínos v oblasti rozvoje kultury a rozvoje lidových tradic ve Valašských Kloboukách, práce v řadě organizací a přínos při přípravě významných výtvarných, řemeslných i sportovních aktivit mu vyneslo nejen nominaci na osobnost NNO.

Nominační dopis ZDE.

Ludmila Synčáková

Celoživotní dobrovolnická práce v obci Šumice, jakkoliv není členkou či pracovnicí neziskové organizace, je významným hybatelem v oblasti občanského života, ochotná pomáhat druhým již 44 let.

Nominační dopis ZDE.

Karel Tomešek

Pan Karel Tomešek stál u zrodu Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice. Neúnavně pečuje o zachráněné živočichy, ale současně také působí jako vzdělavatel v oblasti environmentální osvěty.

Nominační dopis ZDE.

Michaela Zuzaňáková DiS.

Náročnou práci v Charitě Valašské Meziříčí provádí na vysoké odborné úrovni, s velkou dávkou empatie a porozumění pro potřeby člověka. Je spolehlivá, upřímná a dovede naslouchat. Ke klientům přistupuje individuálně a snad i proto si vysloužila pochvalu v podobě nominace na osobnost NNO.

Nominační dopis ZDE.

Hlasovací lístek je ke stažení ZDE.